Blootboek

BlootboekDe Koninklijke Effatha Guyot Groep ontwikkelt een hulpmiddel om de communicatie over lichaam en seksualiteit te ondersteunen. Het Blootboek wordt ontwikkeld in samenwerking met de Rutgers Nisso Groep en Visitaal.
Vanuit de Weerklankmethodiek, met Totale Communicatie als basis en een theoretisch kader als achtergrond, wordt uitgelegd hoe je mensen met communicatieve beperkingen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, kunt informeren en voorlichten over zaken die hun lichaam en seksualiteit aangaan.


Het materiaal bestaat o.a uit kleurenfoto’s van de verschillende lichaamsdelen en intieme handelingen, visitaal pictogrammen, beeldverhalen en werkbladen. Met behulp van deze middelen kan er op concrete wijze inzicht en voorlichting gegeven worden aan mensen die visuele ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het materiaal leent zich voor het maken van begeleidingsplannen in stappen en om mensen informatie over privacy, masturbatie en grenzen te leren. De beschreven casussen geven op heldere wijze weer hoe aan de behoefte tegemoet kan worden gekomen op het gebied van intimiteit en seksualiteit

Aan het blootboek werken mee:
Nico den Dulk illustraties, Henk Jansen fotograaf, Yuri Ohlrichs consultant RNG, Esther Oskam taalkundige VG, Frederieke Reitsma gedragskundige, Wilma Scheres, hoofd Ambulante Zorg, Annelies Vos consultant RNG, Ineke Mouthaan consultant RNG, Jeske Weerdesteijn vormgeving en
Saskia Voortman communicatiedeskundige en projectleider

Het Blootboek verschijnt w.s. na de zomervakantie 2006.
En is te bestellen in de webshop op deze site.

Meer nieuws
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Ondertiteling verplicht
  •  Beeldtelefoon Curacao<>Zoetermeer
  •  Themagroep NC PLD
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •  Flevo Festival ook voor Doven
  •