Platform voor mensen met een auditieve beperking en werk opgericht

Platform voor mensen met een auditieve beperking en werk opgericht Over het algemeen is de arbeidsmarkt voor doven en slechthorenden uiterst slecht toegankelijk. Veel doven en slechthorenden zitten zonder werk. Daarom is onlangs het Platform Auditieve beperking en Werk opgericht. Het platform stelt zich ten doel de evenredige arbeidsparticipatie van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt op elke denkbare wijze te bevorderen.


Het platform is ontstaan uit de behoefte de situatie voor dove en slechthorende werkzoekenden te verbeteren. Het vinden van oplossingen voor hen staat centraal. Daarnaast geeft het platform aanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Op het platform informeert men elkaar over zaken die te maken hebben met werk, werkgelegenheid. Het platform behartigt collectieve belangen. De eerste succesvolle actie van het platform was een lobby in de Eerste Kamer voor het behoud van Job-Coaching betaald door het UWV.

De volgende belangenorganisaties en reďntegratiebedrijven nemen deel aan het platform: Dovenschap, FAMA/arbeidscentrum Viataal, Bureau Arbeid (Koninklijke Effatha Guyot Groep en Koninklijke Auris Groep) Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden, DDS, Jongerencie, FOSS, Stichting Plotsdoven, De Gelderhorst, FODOK, SHJO en Stichting Voorzet.


Meer nieuws
  •  Musical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  KEGG Zoetermeer blijft slecht bereikbaar
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •