Ci en de dovencultuur

Ci en de dovencultuurZal doofheid verdwijnen, is gebarentaal een dode taal? Zullen doven ‘oplossen’ (integreren) in de horende cultuur?Worden zij weer gehandicapten?Of zijn er nieuwe manieren om te participeren in twee werelden?
Kom naar het symposium dat Stichting Woord & Gebaar hierover organiseert en discussieer mee op 24 juni van
13.00 tot 17.00 in De Balie in Amsterdam
De toegang is 7,50 euro.


Sprekers:

Corrie Tijsseling is columniste in Woord&Gebaar en schrijfster van ‘Anders Doof Zijn’

Jet Isarin doet onderzoek naar de belevingswereld van CI-kinderen en is schrijfster van o.a. ‘De eigen Ander’

Naďma el Bezaz is publiciste en schrijfster van o.a. ‘Minnares van de Duivel’

Dagvoorzitter: Professor Stuart Blume. socioloog en schrijver van ‘Grenzen aan Genezen. over wetenschap, technologie en de doofheid van een kind’.

Abonnees van W&G betalen 5,- euro. U kunt zich aanmelden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op girorekening 226 76 76 ten name van Woord&Gebaar, Amsterdam. Vergeet uw adres niet te vermelden! De toegangskaarten worden toegezonden. Kaarten zijn ook verkrijgbaar op 24 juni aan de zaal (dan geen abonneekorting).


Meer nieuws
  •  Musical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  KEGG Zoetermeer blijft slecht bereikbaar
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •