Themagroep NC PLD

Themagroep NC PLDWanneer iemand het gehoor geheel of voor een groot deel verliest grijpt dat diep in. Het heeft gevolgen op allerlei terreinen; relaties, sociale contacten, ontspanning, scholing en werk. In de directe omgeving ervaart men vaak weinig herkenning. Het NC PLD (Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid) start in september '06 met een themagroep plots- en laatdoofheid. De ervaring leert dat lotgenoten veel aan elkaar kunnen hebben.

Themagroep
Plots- en Laatdoofheid
In 10 wekelijkse bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aanbod waar men mee te maken kan krijgen wanneer men doof geworden is of aan het worden is.
Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: Gehoor – gehoorverlies – gevolgen, hulpmiddelen en voorzieningen (m.m.v. Oorakel), communicatie, relaties, omgaan met vermoeidheid, ervaringen in het dagelijks leven, werk en vrije tijdsbesteding en Cochleair Implantaat (voor- en nadelen, ervaringen). Voor wie: Voor iedereen die met vragen zit over het leven met (plotseling) gehoorverlies, of dit nu net gebeurd is of een tijd geleden, of het gehoor geheel weg is of dat het steeds slechter wordt.
Waar: Op een centrale plek in Nederland.
Communicatie: Er is een ringleiding, schrijftolk en tolk Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG), indien nodig, aanwezig.
Informatie en aanmelding:
NC PLD, bij Thea van der Wilt of Linda Renes

Cornelis Houtmanstraat19 II
3572 LT Utrecht

E-mail:
Tel: 0900 – 3373663
Fax: 030 – 2719809
TT: 030 – 2716172
of via het formulier op de site www.ncpld.nl.


Meer nieuws
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Ondertiteling verplicht
  •  Beeldtelefoon Curacao<>Zoetermeer
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •  Flevo Festival ook voor Doven
  •