Beeldtelefoon Curacao<>Zoetermeer

Beeldtelefoon Curacao<>ZoetermeerTer gelegenheid van de afronding van de eerste testfase van de beeldtelefoon was de plaatsvervangend gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, mw. M. Brooks-Salmon, aanwezig bij een beeldtelefoonsessie. Ze was erg enthousiast over de beeldtelefoon en genoot zichtbaar van het enthousiasme van de leerlingen in Curacao en Zoetermeer.

In de afgelopen twee maanden is er geŰxperimenteerd en geoefend met een beeldtelefoonverbinding tussen de school voor dove leerlingen (Scola Myrna Dovale) op Curacao en de leerlingen van de Scholengemeenschap Effatha.
Verschillende leerlingen van het Praktijkonderwijs van de Scholengemeenschap zijn er, onder leiding van Lisa Hund, bij betrokken en de ervaringen zijn tot nu heel positief.
Bedoeling van dit project is om leerlingen van onze school kennis te laten maken met de beeldtelefoon en een internationale uitwisseling tot stand te brengen tussen de twee scholen.

Na de zomervakantie wordt gekeken hoe dit project verder vormgeven wordt en hoe het gebruik ge´ntensiveerd kan worden.

Het project is voor een groot deel gefinancierd door de Stichting Vrienden van Effatha en uitgevoerd door Stichting Vi-taal (Ruud Janssen Den Haag)


Meer nieuws
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Ondertiteling verplicht
  •  Blootboek
  •  Themagroep NC PLD
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •  Flevo Festival ook voor Doven
  •