SchoolTV series in gebarentaal op DVD

SchoolTV series in gebarentaal op DVDStichting ECAP heeft in samenwerking met Teleac/NOT een aantal SchoolTV series op DVD voorzien van de Nederlandse Gebarentaal. De DVD’s zijn uitsluitend verkrijgbaar via deze website. Kijk en bestel, klik hier

Nu verkrijgbaar op DVD: de gebarentaalversies van 3 educatieve SchoolTVseries. Er is hard gewerkt om deze leuke SchoolTV series te voorzien van de Nederlandse gebarentaal. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Met voor elke serie een andere tolk in beeld. De volgende series zijn voorzien van een gebarentolk in beeld:

- Huisje Boompje Beestje – een programmaserie voor groep 3 en 4 met onderwerpen over mensen, planten, dieren, verschijnselen uit de niet-levende natuur, techniek en milieu.

Een leuke educatieve kinderserie, die uit 16 delen bestaat waarin Raaf en Erik spelenderwijs allerlei onderwerpen aan bod laten komen. Bijvoorbeeld hoe worden kleren gemaakt of waarom bomen in de winter geen bladeren hebben, maar ook hoe een woonwijk wordt gepland. Verkrijgbaar in 4 DVD’s.

- Nieuws uit de natuur – een milieueducatief programma voor groep 5 en 6, waarbij de nadruk ligt op natuur, milieu en gezondheid.

Hoe wordt elektriciteit gemaakt, wat kun je allemaal doen met magneten of hoe wordt kaas gemaakt. Dit en nog veel meer onderwerpen worden uitgelegd in deze serie bestaande uit maar liefst 5 DVD’s.

- Zo maak je dat … in huis! – in deze serie krijgen kinderen een indruk van de ontwikkeling en de geschiedenis van huisvesting. En wordt aandacht besteedt aan het productieproces van betreffende thema’s; baksteen, glas, verf en behang. Voor groep 5 en 6.

In deze serie wordt uitgelegd hoe een huis wordt gebouwd en hoe men vroeger huizen bouwden. De geschiedenis van glas wordt uitgelegd en we kijken in een behangfabriek om te zien hoe behang wordt gemaakt. Ook wordt een bezoek gebracht in een steenfabriek en verffabriek. In totaal vier thema’s op 1 DVD.

De Gebarentaalversies van de SchoolTV-series werden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:

Ministerie OC & W

Nationaal Revalidatie Fonds
Stichting Kinderpostzegels Nederland
VSBfonds
NSGK
SKaN-fonds

Stichting Nuts Ohra
Rabobank Foundation
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
St. Anton Jurgens Fonds 1969
Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser
Stichting Vrienden van Effatha
Stichting Familiefonds van Dusseldorp

Stichting Madurodam Steunfonds
Stichting ‘Zonnige Jeugd’
Stichting Guyotfonds
Stichting Mr August Fentener van Vlissingenfonds
De Russell-ter Brugge Stichting
Stichting RCOAKMeer nieuws
  •  Veel talenten bij mensen met autisme
  •  Van hanenpoten naar handschrift
  •  Tweede Kamerlid brengt bliksembezoek aan Haren
  •  Beste spreker
  •  Onderzoekscentrum Pontem geopend
  •  Inloopdagen MBO Z'meer
  •  Handreiking voor logopedisten
  •  Vestiging Zoetermeer slecht bereikbaar
  •