Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. De organisatie bestaat uit een groot aantal scholen voor speciaal onderwijs en zorgafdelingen.
Er werken ruim 1800 medewerkers verspreid over meer dan 70 locaties in Noord-, Midden-, en West-Nederland. Het hoofdkantoor en de centrale diensten zijn gevestigd in Zwolle.
De éénhoofdige Raad van Bestuur bestaat uit de heer J.H. (Henk) Bakker MHA.


Bezoekadres
Emmastraat 10
Zwolle

Routebeschrijving


Postadres
Postbus 1329
8001 BH Zwolle


Telefoon 038-4268590
Teksttelefoon 038-4268910
E-mail info@effathaguyot.nl

KvK nummers:
Stichting Koninklijke Effatha Guyot Groep: 02070578
Stichting Effatha Guyot Zorg: 02070581
Stichting Effatha Guyot Audiologisch Centrum: 02076584
Stichting Effatha Guyot Onderwijs: 41159605


De Koninklijke Effatha Guyot Groep bestaat uit drie sectoren:

Effatha Guyot Zorg
Vanuit vier zorgcentra in Nederland wordt ambulante en residentiële zorg geleverd.
De vier zorgcentra staan in Amsterdam, Haren, Utrecht (geen RZ) en Zoetermeer.


Effatha Guyot Onderwijs
Vanuit verschillende scholen in Nederland wordt onderwijs gegeven aan dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met ESM.
De directie wordt gevormd door mevrouw H.T. (Rita) Damhof, algemeen directeur, en de heer D. (Dirk)van der Bijl, directeur onderwijszaken.

Audiologische Centra

Gevestigd in Den Haag, Almere en Amsterdam. Tevens maakt een mobiel audiologisch centrum voor onderzoek op locatie deel uit van deze sector.
De directie is in handen van mevrouw J. (Janneke) Schapink.


Meer informatie over de verschillende diensten, afdelingen en scholen vindt u op deze website.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze via de volgende link aan ons stellen.
info@effathaguyot.nl