Audiologische Centra

De Koninklijke Effatha Guyot Groep heeft drie Audiologische Centra. U vindt de centra in Amsterdam, Den Haag en vanaf mei 2004 ook in Almere.

Het Audiologisch Centrum (AC)
Voor onderzoek bij gehoor-, taal-en spraak problemen kunnen volwassenen en kinderen terecht op een Audiologisch Centrum. U kunt door de huisarts, kno-arts of kinderarts naar een AC verwezen worden.

Een audiologisch centrum doet onderzoek, bijvoorbeeld gehooronderzoek, logopedisch onderzoek en psychologisch onderzoek. Na het onderzoek wordt een advies gegeven, zoals bijvoorbeeld een (proef-) aanpassing van hoortoestellen, logopedie of verder onderzoek elders. In enkele gevallen geeft het team van het AC zelf kortdurende begeleiding.

Het onderzoeksteam van een audiologisch centrum is multidisciplinair, met in ieder geval audiologen, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkenden.

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn er samenwerkingsverbanden met andere afdelingen of organisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, medische specialisten, consultatiebureau's en vto-teams.


Adressen en telefoonnummers kunt u hier vinden